Återställningsmanual & Återställningsprotokoll 2013

Uppdateras av lokal/teknikgruppen och programgruppen

((((SKRIV UT DENNA SIDA))))

Återställningsmanual

 1. De som ställer ut förväntas själva återställa lokalen till sitt ursprungsskick om inte annat avtalats med nästkommande utställare. Om ett undantag görs informera nästkommande utställare hur det var innan du ställde ut så att han/hon vet hur loaklen ska se ut när han/hon ska återställa sin utställning.
 2. Allt material som förts in i lokalen ska bort när utställningen är slut (inget undantag)
 3. Emballage och liknande kan förvaras vid hissutrymmet. Se till att inte hissdörren eller brandutgången blockeras.
 4. Återställningsmaterial: såsom färg spackel och verktyg finns i verktygsrummet (intill toaletten) eller i lådorna (vid fönstret vid disken).
 5. Om väggar målas med mörk färg måste de som ställer ut betala för den extra färg som går åt 20 kr/m2. Pengar läggs i kassan i en av lådorna vid disken (märk vad pengarna avser).
 6. Återställning innebär:
  - Spackling av hål orsakade av utställningen samt övermålning till helt vitt.
  - Alla väggar som tagits fram ska tillbaka på sin ursprungsplats osm ligger vägg i vägg med hissrummet. Om nästkommande utställare vill så kan väggar lämnas på sina platser men ska då själv placera väggarna där de ska vara vid sin återställning.
  - Om lokalen ändras genom t.ex annan färg, bygge ( t.ex öppna dörr, bygga vägg eller annat) så står utställaren själv för jobbet och för kostnaden av det material som behövs för detta vid återställningen.
  - Ifall galleriet ändras notera i så fall även detta under övrigt i återställningsprotokollet nedan.
 7. Utställningsansvarig ansvarar för: plocka bort verk, städa/sopa/torka golv i galleriet + anslutande ytor t.ex bar/toalett, ta bort sopor och annat så att galleriet mm är rent och fint när återställningen är klar.
 8. Tider för återställning: (arbetet påbörjas på sö em för att hinnas med)
  Allt ska vara klart till kl 9.00 på tisdag morgon veckan efter avslutad utställning.
 9. OM något är osäkert eller om ni behöver hjälp så kontakta "Lokal och material-gruppen".
 10. Vid uthyrning av galleriet eller vid medlemsutställningar så återställer som vanligt utställarna helt själva, om inget annat är överenskommet.
 11. Använd återställningsprotokollet så undviker du att missa något.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Återställningsprotokoll

Bocka av och skriv in i återställningsprotokollet nedanför vad som gjorts.
Vid rumsliga förändringar notera dessa på en planritning. Länk till planritning>>

Mejla vidare protokollet till "Lokal och material-gruppen". "Lokal och material-gruppen" mejlar sedan Protokollet vidare till CFF.
Gruppmejl: fix@studio44.se

 

Spacklat:

 

Målat:

 

Städat:

 

Återlämnat/återställt teknik/belysning mm:

 

Övrigt:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namn/Underskrift av utställningsansvarig/a vid utställningen.

 

datum/mejl/telefon

 

 

AttachmentSize
Återställarmanual nr2 pdf272.36 KB
Pils Design