Emma Göransson

Utbildning
2013-14 Kungliga Konsthögskolan: Projektprogram skulptur
2012-13 Kungliga Konsthögskolan: Probe the Public Space. Kurs på Postgraduate nivå.
2010 Handledare för doktorander, Doctoral Supervision, engelskspråkig, KTH Learning Lab.
2009-10 Högskolepedagogik för det estetiska området. Konstfack.
2007 Screentryck. Konstnärernas kollektivverkstad, Bohuslän.
2005 Curatorutbildning, Stockholms Universitet.
2004-2005 Arkitekturskolan KTH. Writing Architecture. Forskarkurs vid AKAD, akademin
                   för konstnärlig forskning inom Arkitektur och Design. Finansierad av
                   Vetenskapsrådet.
2001-06 Magisterstudier i konst, institutionen för Konst.
2001 Konstfack, fortbildning för yrkesverksamma konstnärer, Muralstudion institutionen för
         Interdisciplinära studier; stucco lustro.
2000-2001 Journalisthögskolan Stockholm. Journalistik.
1999 Fil dr examen Stockholms Universitet (dokumentet uttaget 2004)
1999 Forskarkurs Helsingfors Universitet, Feministisk filosofi, Nordplusstipendiat.
1995-6 Hantverkslärare med inriktning mot keramik och textil. Kristofferseminariet.
1994 Byggnadsrestaurering och kulturmiljövård. Högskolan på Gotland.
1994 Riksutställningars utbildning i utställningsteknik.
1988 Textilkunskap vävning med formgivning, St. Görans gymnasium.
1984 Christer Strömholms fotoskola GFU, Grundkurs för fotografisk utbildning, Stockholm.
1983 Poppius journalistskola, dagspress.
1982-83 Grundskolan för konstnärlig utbildning, Stockholm.
1981-82 Estetisk linje Sigtuna Folkhögskola.
               

Anställning och pedagogisk erfarenhet
2012 – Arkitekturmuseet/Arkitektur- och designcentrum. Redaktör för bloggen Stadens Artefakter, på webbportalen www. hållbarstad.se (kommer igång strax)
2012 Kursansvarig för kursen Konstnärliga forskningsprocesser,
         forskningsförberedande kurs för professionella konsthantverkare, konstnärer, designers.
2011-13 Projektledare och forskare. Platsens poetik, finansiering Formas. Arkitekturmuseet.
2011 Föreläsning Arkitekturmuseet; Platsens poetik.
2010-12 Forskare. Konstfack. Sustainable Experience Art Park finansiering Vetenskapsrådet.
2010 Kursledare och betygsansvarg för uppdragsutbildningen Färg och Form 7,5 hp för
         Södertörns högskola, programmet Ekonomi, Teknik, Design på Konstfack, 60 studenter.
2009-11 Gästlärare Konstfack, avd Keramik och glas.
2009 Högskolelärare Konstfack. Kurs för yrkesverksamma: Gestaltande Forskningsprocesser
         (numera Konstnärliga forskningsprocesser).
2009 Högskolelärare Konstfack. Masterkursen Perspectives from the Humanities.
2009 Högskolelärare Konstfack. Kurs för yrkesverksamma konstnärer, konsthantverkare och
         designers, Gestaltande forskningsprocesser.
2009 Redaktör för boken Embedded Media Design in Public Urban Spaces. Fusing
         Technology with Culture. Tillsammans med Bob Lee.
2009 Högskolelektor Konstfack. Embedded Media Design in Public Urban Spaces. Fusing
         Technology with Culture. Masterkurs.
2009 Högskolelektor Konstfack.  Kurs- och examinationsansvarig för kursen Reflective
         Writing and Site-Specific Art. I kurspaketet Färg och Form för Södertörns Högskola
         Ekonomi, Design, Teknik-programmet.
2008 Högskolelektor Konstfack. Masterkursen Perspectives from the Humanities.
2008 Högskolelektor Konstfack. Masterkursen Embedded Design Media in Public Urban
         Spaces. Föreläsning och workshop Essay Writing and Design Processes. Samarbete
         Konstfack –Luftsfartsverket Arlanda Flygplats.
2008 Högskolelektor Konstfack.  Kurs- och examinationsansvarig för kursen Reflective
         Writing and Site-Specific Art.
2008 Biträdande forskningssekreterare. Arbetet med forskningsprofil på pågående
         Samarbetsprojekt Wetland Plaza Stockholm Shanghai, Konstfack Tongji University
         Shanghai.
2007 Projektledare för arbete med slutrapport över konstnärligt forskningsprojekt    
         Kronotopen, Institutionen för Interdisciplinära studier, Konstfack.
2007 Konstnärlig utsmyckning, Hötorgshallen, Stockholm.
2007 Kurs- och examinationsansvarig för kurspaketet Konstnärliga arbetssätt; tema platser,
         skriv- och textkurs. Institutionen för interdisciplinära studier, Konstfack.
2007 Utbildning av museipedagoger. Medelhavsmuseet, Stockholm.
2006 Föreläsning Samtidskonst i kulturhistoriska museer. Medelhavsmuseet, Stockholm.
2006 Utställningsrecensent, Utställningsestetiskt Forum.
2006  Delprojektledning och slutförande av utställningen. Pompeji tid & rum. Ett möte mellan
          samtidskonst och kulturhistoria. Medelhavsmuseet, Stockholm.
2006 Arbete med projektplan för framtida masterprogram enligt Bolognamodellen.
         Institutionen för Interdisciplinära studier. Konstfack. 
2006 Museet - Forntid, samtid och framtid. Föreläsning, Konstfack, Stockholm.
2006 Kursansvarig för och undervisning i kursen Reflekterande skrivande och konstnärliga
         arbetssätt, tema: Museet. Institutionen för Interdisciplinära studier, Konstfack.
2004-2005 Projektledare; curator/koordinator för projekt Gränssnitt. Forskning och
                  utveckling på det konstnärliga området. Nämnden för konstnärligt
                  utvecklingsarbete, Konstfack.
2005 Undervisning i kursen Reflekterande skrivande och konstnärliga arbetssätt,
         Institutionen för Interdisciplinära studier, Konstfack.
2004 Biträdande forskningssekreterare Konstfack. Utformning av allmän studieplan för den
         kommande forskarutbildningen i konst och design vid Konstfack.
2003 Projektledare. Organisering, beredning av underlag för, sammanställning och
         slutförande av gemensamma forskningsstrategier för Konstfack på uppdrag av
         regeringen. Konstfack.
2003 Arbete med ansökan om statliga forskningsanslag för konstnärligt forskningsprojekt.
         Projekt finansierat av nämnden för Konstnärligt utvecklingsarbete vid Konstfack.
2002 Konstfack, föreläsning om Pompeji & pågående forskningsprojekt, m Luigi Inganni &     
         Katarina Filannino.
2002 Konstfack, föreläsning om Pompeji, SACO höstmöte, m Luigi Inganni & Katarina    
         Filannino.
2002-2004  Konstfack, undervisning och seminarier reflekterande skrivsätt, inst f Färg &
                   Form.
2002 Gotlands konstmuseum, föreläsning klassiska murala tekniker.
2002 Gotlands konstmuseum, workshop i stucco lustro, med Luigi Inganni.
2000 Södertörns högskola undervisning i arkeologi m konsthistorisk inriktning.
2000 Södertörns högskola, föreläsning feministisk arkeologi.
1998-99 Ansvarig för genusvetenskapliga seminariet, arkeologiska institutionen, Stockholms  
              Universitet.
1995 Arrangör av Utställningar i förändring, symposium med workshop i utställningsteknik,
         Stockholms Medeltidsmuseum.
1994-1999 Doktorandtjänst Stockholms universitet, forskning och undervisning.
1994 Undervisning forntidens konsthistoria med hällristningsworkshop, Freinetskolan
         Kastanjen, Botkyrka.
1992-1994 Riksantikvarieämbetet Stockholm, amanuens.
1981-82 Vår Teater, Skärholmen. Design och produktion av dräkter och rekvisita till
               teaterproduktioner samt pedagogisk verksamhet i teaterverkstaden.

Utställningar
2015 Studio44, Stockholm. Encounter.
2015 Grafiska sällskapet. Addition.
2015 Kungliga Konsthögskolan, Stockholm. Vårutställning.
2014 Örnsköldsvik museum och konsthall. FAS Goes North.
2014 Taktil Historia. Almgrens sidenväveri & museum, Stockholm.
2014 Psyke, Studio 44.
2013 Länsmuseet Härnösand, Murberget.
2013 Supermarket, Kulturhuset Stockholm. Tystnad som konst. Platsspecifikt interaktivt verk.
2012 Konstnärshuset, Stockholm. Mappa Mundi. Grupputställning.
2012 ArtLab Gnesta. Videoverket Grassworks.
2010 Jämtlands Läns museum, Jamtli. SKRUD, textil installation kring berättande, materiella
         minnen och tidskonstruktion. Separatutställning.
2010 Konstfack. Fotoutställning om Slussen. Separatutställning.
2009 Strängnäs kulturhus, förslag till konstnärlig utsmyckning, Augusta Widebecks park.
         Grupputställning.
2009 Galleri Helle Knudsen, Stockholm. Jubileumsutställning. Grupputställning.
2008 Galleri Helle Knudsen, Stockholm. Grupputställning.
2007 Edsviks konsthall. Grupputställning.
2007 Galleria Bluorg, Bari, Italien. Videoinstallation. 
2006-2007 Medelhavsmuseet Stockholm. Pompeji tid & rum. Ett möte mellan samtidskonst
                  och kulturhistoria.
2006 Lunds konsthall. Grupputställning
2005 Konstfack. Kroppar, minnen & hus. Projektredovisning; utställningsdel.
2003 Uppsala Domkyrka. Metamorfos. Skulpturinstallation. Separatutställning.
2003 Konstfack. Stucco lustro hantverk, teknik, människa. Nämnden för konstnärligt
          utvecklingsarbete. Projektredovisning, utställningsdel.
2002 Konstfack. Specialstudenternas slututställning.
2002 Stucco Lustro 2002 Wisbyensis. Installation, Gotlands konstmuseum, Visby
2000 Vision 2000, Uppsala. Installation, Uppsala domkyrka.
2000 Haga Vårsalong, Fjärilshuset, Hagaparken, jurybedömd grupputställning
1997 Väsby Konsthall, Upplands Väsby, grupputställning
1997 Den andliga människan, konstutställning på kyrkmässan, Sollentuna
1996 Julutställning, Galleri CM Bellman; Stockholm grupputställning 
1996 Sakralt x 3, Galleri CM Bellman, Stockholm, separatställning
1995 Galleri CM Bellman, Stockholm, grupputställning
1990 Galleri Origo, Stockholm, grupputställning
1990 Galleri IF Puckeln, Stockholm, separatutställning
1990 Konstmässan, Norrköping
1989 Galleri My, Stockholm, separatutställning
1989 Fredsutställning, Västerås, Konstnärer för Fred, grupputställning
1989 Kulturhuset, Stockholm, grupputställning
1988 Stockholms Stadsbibliotek, separatutställning

Offentlig utsmyckning
2008 Siemens Finspång. Entreer i venetiansk glasmosaik. Skissuppdrag.
2006-2007 Hötorgshallen, Stockholm. Mosaikarbeten i tre entréer.
2006 Grand Hotel, Bolinderska huset. Skissuppdrag och projektering för utsmyckning,
          guldmosaik och kalkmålning à fresco.
1996 Relief Flicka och ängel, lergods, Vidarklinikens husläkarmottagning, Järna

Performance
2011 Grassworks. Performativ platsspecifik installation kring hantverk, uråldrigt
         jorbruk och ritualer. (Se bilaga.)
2010 Trekking. Dizzasco, Italien.
2010 Forestal Crochet. Dizzasco, Italien.
2005 Criptoportico. Pompeji, Italien.
2005 Weight & Lightness. Karlbergs slott. Delprojekt inom AKAD Writing Architecture
         Course/Workshop, Site-specific art, KTH Arkitekturskolan. Med Ulrika Vändesjö.
2004 Sandicraft. Filmhuset, Stockholm.
2004 Omega. Ekerö.
2004 Movimento.  Casa di Lucretius Fronto. Pompeji, Italien.

Projekt och biennaler
2005 Vikingar. Utvärdering av Historiska museets utställning om vikingatiden och dess
         människor. Enheten för utställningar och lärande. Historiska museet, Stockholm.
2005 Formgivning och projektering av pedagogiskt rum, Historiska museets
         medeltidsavdelning Stockholm.
2002–2005 Kronotopen. Samarbetsprojekt Arkeologiska institutionen Stockholms Universitet
                   Sopraintendenza archaeologica di Pompei, Svenska Institutet i Rom,
                   Medelhavsmuseet i Stockholm och Institutionen för interdisciplinära studier,
                   Konstfack.
2002 Stucco Lustro 2002. Samarbetsprojekt med Gotlands konstmuseum, Visby.
         Luigi Inganni, Katarina Filannino och Emma Göransson.
2000 Eventa 5, International Biennal of Contempory Art, projekt i samarbete med Moderna
         Museet, Stockholm.

Papers vid internationella konferenser
2011 Konst, materiella minnen och dolda landskap. Åbo Akademi, konferensen Plats, Minne,
         Tidsdjup.
2010 Gender-contructions in Textile Images from the Viking Age and Middle Ages in
         Scandinavia. Internationell konferens om Överhogdalsbonaderna, Jämtlands läns
         museum Östersund
2010 Sustainable Exerience Art Park. Hanaholmen, Helsingfors.
2009 Writing from within the Creative Process. Paper framlagt vid symposiet The Art Text.
         Writing in and through the Arts. Faculty of Fine, Applied and Performing Arts,
         University of Gothenburgh.
1999 Weaving Time. Womens Worlds. 7th Interdisciplinary Conference in Women. Tromsø,
         Norge.
1999 Archaeology and Feminist Writing - Weaving Time.  Engendering Material Culture.
         Women in Archaeology Conference, Aboriginal Studies University of New South
         Wales, Sydney, Australien.
1994 Breaking up Style. Looking at the World through Viking Age Art. TAG conference.
         University of Bradford, UK.

Nätverk
• Art Lab Gnesta/Research
• Fiber Art Sweden
• Museet som plattform, nätverk för forskning på museer.
• Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning, Stockholms Universitet.
• Gender Design Network.
• Internationellt interdisciplinärt nätverk för textilforskning, initierat av Jämtlands läns Museum Jamtli, Östersund 2010.

Förtroendeuppdrag mm
2014-15 Ordförande Konstnärernas Riksorhganisation/Sveriges industriformgivare (KRO/KIF) Stockholms län.
2012 Professorsbedömd för professur i konst, Konstfack.
2010- Konstfacks stipendienämnd.
2005 Ledamot av programgrupp för utvecklande av samarbetsformer kring experimentella
          arbetsformer för forskning inom arkitektur, design och konst mellan Konstfack och 
          KTH-Arkitektur. AKAD- Akademin för konstnärlig forskning inom arkitektur och
          design.
1998-2000 Redaktör tidskriften Kvinnor & Forskning, Centrum för genusforskning, 
                   Stockholms Universitet.
1998-2000 Ledamot i styrelsen för Föreningen Kvinnliga Forskare & Kvinnoforskning vid 
                  Stockholms universitet.
1999 Arrangör av sektion The Contemporary Past, TAG Conference, University of Cardiff,
         Storbritannien.
1994-96 Ledamot i institutionsstyrelsen, arkeologiska institutionen, Stockholms
              Universitet, representant för studenter & doktorander.
1989-1991 Ledamot Trafikens konstnämnd, Stockholms Läns Landsting.

Stipendier
Konstfack/Beata Brummers stiftelse 2011
Domenico Ingannis minnesfond 2005
Stockholms Byggnadsförening, Isaak Hirschstipendiet 2005
Fröberg-Cramérska stiftelsen 2002
Estrid Erikssons stiftelse 2002
Helge Ax:son Johnssons stiftelse 1999
Nordplusstipendiat Helsingfors 1999
Berit Wallenbergs stiftelse 1995
Berit Wallenbergs stiftelse 1999
Berit Wallenbergs stiftelse 1999 (2 forskningsanslag året 1999)
Svenska Institutet 1997, 1999
Mårten Stenbergers stipendiefond 1997
Berit Wallenbergs stiftelse 1995, 1999
Greta Arwidssons fond, 1995
John Söderbergs stipendiefond 1993
 

Emma Göransson: Kayak - Interior. Kajak i furu med virkat skrov i hampsnöre.
Kayak on the Road
Shores of the Unconscious
Grassworks. Filmad performance.
Grassworks - objects. Berett och flätat starrgräs.
Material Memory I. Platsspecifik ljusinstallation av arkeologiskt textlfynd, Fittja, Botkyrka.
Private Property. Kritisk aktion om ägande av mark.
Archaelogy of Nothing. Antimonument över Fittja tegelbruk (rivet på 1960-talet). Bush Art.
Impermanence. Kopparbroderi på svart linne.
Memory of a Lake. Installation.
Pils Design